UE bip projekty unijne FB

Zaproszenie na cykl bezpłatnych warsztatów "Szkoła dla rodziców"

Plakat warsztatów

Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Lesznie zaprasza rodziców i wychowawców na cykl warsztatów Szkoły dla Rodziców i Wychowawców cz. 1: Budowanie relacji rodzic-dziecko.


Podczas 10 spotkań poruszone zostaną następujące tematy:

 • Rola rodziny w profilaktyce zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży.
 • Dialog, jako podstawa budowania relacji międzyludzkich i wychowania.
 • Postawy rodziców a najważniejsze potrzeby psychiczne dziecka.
 • Zasady, normy, wartości, ograniczenia, jako niezbędny warunek wychowania.
 •  Uczucia, ich rola; umiejętność rozpoznawania, nazywania i radzenia sobie z uczuciami. Akceptacja uczuć a korekta zachowań.
 •  Współdziałanie i współpraca zamiast nakazów, zakazów i innych form przymusu.
 •  Wychowanie do samodyscypliny przez stosowanie konsekwencji (zamiast karania).
 • Rozwiązywanie sytuacji problemowych i konfliktów.
 •  Wspieranie dziecka w procesie usamodzielniania się.
 •  Toksyczna funkcja etykietowania, przypisywania ról.
 •  Konstruktywna pochwała, jako najistotniejszy czynnik budowania realnej samooceny.


Pierwsze spotkanie odbędzie się 19.07.2022 o 18.30.
Spotkania będą odbywać się regularnie co tydzień.
Osoby zainteresowane udziałem mogą zgłaszać się telefonicznie pod nr tel. 65 529 98 65.
Liczba miejsc jest ograniczona.
Udział w warsztatach jest bezpłatny.
Warsztaty są współfinansowane przez Wojewodę Wielkopolskiego.
Zapraszamy!

Pliki do pobrania

Polecamy