UE bip projekty unijne FB

Zaproszenie na szkolenie sprzedawców napojów alkoholowych

LOGO INFORMACJA

Wójt Gminy Wijewo oraz Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wijewie serdecznie zapraszają przedsiębiorców sprzedających i podających napoje alkoholowe na terenie Gminy Wijewo oraz pracowników tych punktów na nieodpłatne szkolenie dotyczące obowiązujących przepisów prawa związanych ze sprzedażą, podawaniem napojów alkoholowych i kontrolą punktów sprzedaży.

Szczegóły poniżej:

 1. TERMIN: 27 czerwca 2022r. (poniedziałek) godzina 11:00.
 2. MIEJSCE: Urząd Gminy Wijewo, ul. Parkowa 1, 64-150 Wijewo.
 3. ORGANIZATOR: Urząd Gminy Wijewo, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wijewie.
 1. REALIZATOR SZKOLENIA: Rafał Jędrzejak – dyplomowany pedagog, doświadczony trener.
 1. ZGŁOSZENIA ze względów organizacyjnych prosimy o telefoniczne zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu w terminie do dnia 24 czerwca 2022 r. pod numerem telefonu 65 5494085  wew. 47  w  godzinach pracy urzędu.
 2. UCZESTNICY SZKOLENIA OTRZYMAJĄ:
 • Dostęp do materiałów szkoleniowych,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

 

W spotkaniu wezmą udział pracownicy Urzędu Gminy Wijewo zajmujący się zezwoleniami na sprzedaż napojów alkoholowych i przedstawiciele Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wijewie

Udział w szkoleniu jest bezpłatny i obowiązkowy. Udział w szkoleniu będzie brany pod uwagę przy przeprowadzanych kontrolach punktów sprzedaży napojów alkoholowych.

Szkolenie obejmuje następujące tematy:

 

 1. Sprzedaż alkoholu w Polsce – podstawy prawne:

USTAWA z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

 • zakaz sprzedaży (art. 15),
 • regulacje dotyczące koncesji: wydanie, cofnięcie, ponowne wydanie koncesji(art. 18),
 • opłaty za wydanie zezwoleń ,oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych (art. 11),
 • regulacje dotyczące reklamy napojów alkoholowych (art. 13),
 • najbliższa okolica punktu sprzedaży (art. 2),

Zmiany obowiązujące od 01.01.2018 związane z nowelizacją ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

 

USTAWA Prawo Przedsiębiorców z dnia 6 marca 2018 r. ze zmianą z 30 kwietnia 2018 r.:

Tryb, zakres i zasady przeprowadzania kontroli przestrzegania warunków i zasad korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

 

 1. Rozpoznawanie wieku na podstawie wyglądu.
 2. Mechanizmy psychologiczne:
 • picie ryzykowne, picie szkodliwe, zespół uzależnienia od alkoholu
 • picie alkoholu wśród młodzieży
 • FAS – alkoholowy zespół płodowy
 1. Radzenie sobie w sytuacjach trudnych, asertywna odmowa.

Polecamy