UE bip projekty unijne FB

Zebranie sprawozdawczo - wyborcze OSP w Wijewie

Zdjęcie z zebrania sprawozdawczo-wyborczego OSP

Dnia 7 września 2021 r., a nie jak zazwyczaj zimową porą odbyło się zebranie sprawozdawczo - wyborcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Wijewie. Zmiana terminu zebrania wynikała z obostrzeń jakie wprowadzone zostały na terenie kraju w związku z pandemią SARS-CoV 2.

Podczas zebrania podsumowano działalność jednostki w 2020 r. oraz przedstawiono plan na rok 2021 r., z którego część zadań została już zrealizowana.

Dominującym tematem zebrania był wybór nowych władz: zarządu OSP i komisji rewizyjnej.

Nowy zarząd tworzą:

 • Ryszard Wolnik – Prezes 
 • Krzysztof Wolnik – Naczelnik
 • Mateusz Borowy – Wiceprezes
 • Michał Nędza – Z-ca naczelnika
 • Marcin Wolnik – Sekretarz
 • Paulina Gawron – Skarbnik 
 • Łukasz Czaiński – Gospodarz
 • Sebastian Schmidt – Członek zarządu
 • Kamil Szulc – Członek zarządu

Komisja rewizyjna:

 • Błażej Wieland – przewodniczący komisji
 • Tomasz Przymuszała – wiceprzewodniczący
 • Mateusz Lewandowski – sekretarz
 • Piotr Górny – członek komisji
 • Patryk Piasny – członek komisji 

Odchodzący członkowie zarządu otrzymali w podziękowaniu statuetki, które wręczył druh Prezes Ryszard Wolnik i druh Naczelnik Krzysztof Wolnik. Podziękowania otrzymali:

 • Druhna Barbara Górna – Szulc
 • Druh Piotr Stępczak
 • Druh Jakub Wojciech

Szczególne podziękowanie za wieloletnią i ofiarna pracę  strażacy złożyli byłej skarbniczce Pani Basi Górnej – Szulc.

Zdjęcie Wójta Gminy Wijewo

Zdjęcie Wójta Gminy Wijewo

Zdjęcie uczesnitków zebrania

Zdjęcie druhów

Zdjęcie uczesnitków zebrania

Polecamy