UE bip FB

Zebranie sprawozdawczo - wyborcze OSP w Potrzebowie

Zdjęcie uczestników zebrania sprawozdawczo-wyborczego OSP w Potrzebowie

Dnia 10 września 2021 r. w jednostce OSP Potrzebowo odbyło się zebranie sprawozdawczo - wyborcze. 

Prezes, naczelnik i skarbnik OSP złożyli sprawozdania z działalności za rok 2020 oraz o stanie finansów w jednostce OSP.

Dominującym tematem zebrania był wybór nowych władz: zarządu OSP i komisji rewizyjnej.

Nowy zarząd tworzą:

 • Artur Szwarc – Prezes
 • Wiesław Schwarz – Naczelnik
 • Robert Mikołajczuk – Wiceprezes
 • Seweryn Nowaczyk – Z-ca Naczelnika
 • Elżbieta Bortlisz – Sekretarz
 • Paweł Dorosz – Skarbnik
 • Sabina Bortlisz – Kronikarz 
 • Sławomir Bajon – Członek Zarządu
 • Paweł Bajon –Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna:

 • Krzysztof Mały – Przewodniczący
 • Przemysław Sobol - Sekretarz
 • Dariusz Michałek – Członek komisji
 • Tomasz Bortlisz – Członek komisji
 • Konrad Michałek – Członek komisji

Polecamy