UE bip projekty unijne FB

Zebranie wiejskie w Miastku i Brennie

Uprzejmie informuję, że zebranie wiejskie wsi

MIASTKO

odbędzie się w dniu

15.02.2024 r. (czwartek),  o godz. 18.00 w Altanie w Miastku

Temat punktu obrad:

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany przedsięwzięć realizowanych 
w ramach funduszu sołeckiego na rok 2024

 Sołtys wsi Miastko
/-/ Marzanna Daleka

_________________________________________________

Uprzejmie informuję, że zebranie wiejskie wsi

BRENNO

odbędzie się w dniu

15.02.2024 r. (czwartek),  o godz. 19.00

Klub Seniora ul. Jeziorna 3 

Temat punktu obrad:

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany przedsięwzięć realizowanych
w ramach funduszu sołeckiego na rok 2024

 Sołtys wsi Brenno
 /-/ Józef Pukacki

 

Polecamy