UE bip projekty unijne FB

Aktualności

W lutym będą zwroty nadpłaconego podatku dla emerytów i rencistów

W lutym będą zwroty nadpłaconego podatku dla emerytów i rencistów

Emeryci i renciści, których wysokość świadczenia mieści się w przedziale 4 920 zł do 12 800 zł będą mieli obliczaną zaliczkę na podatek i składkę zdrowotną na korzystniejszych zasadach. Wraz ze świadczeniem za luty niektórzy świadczeniobiorcy otrzymają zwrot nadpłaconego podatku za styczeń 2022 roku.

11 stycznia 2022
Bal Wójta

Bal Wójta

10 stycznia 2022
Dodatek osłonowy

Dodatek osłonowy

05 stycznia 2022

Polecamy